Voksne


Vesterøy menighet ønsker at alle som hører til kirken skal bli kjent med den kristne troen og møte den treenige Gud gjennom alt vårt arbeid.

Vi vil være med på å skape romslige, inkluderende og trygge møteplasser og gi rike muligheter for undring, opplevelse og nye erfaringer i møte med livet og kirken. Nedenfor finner du noen av de aktivitetene og tiltakene som vi inviterer til.