Barn og ungdom


Vesterøy menighet ønsker at barn og ungdom som hører til kirken skal bli kjent med den kristne troen og møte den treenige Gud gjennom alt vårt arbeid.

Vi vil være med på å skape romslige, inkluderende og trygge møteplasser og gi barn og ungdom rike muligheter for undring, opplevelse og nye erfaringer i møte med livet og kirken. Nedenfor finner du noen av de aktivitetene og tiltakene som vi inviterer til, fra barna er 0 til 18 år, slik at de kan bli kjent med kirkens tro og tradisjon, og finne seg et hjem i kirke og menighet.