SIMEN - sammen i menigheten


Simen har en todelt hensikt:
-Vi ønsker å tilby et sosialt fellesskap for voksne med nedsatt funksjon. Vi møtes i menighetssalen i Bugården kirke kl.18 til ca 19.10

-Vi ønsker å gi en arena for å vise tilhørighet til kirken så vi har sang, lystenning og bønn i kirkerommet fra 19.10 til 19.30.

Man kan delta på det første uten nødvendigvis å være med på det andre.
De som inviterer er frivillige og ansatte fra Vesterøy, Sandar, Sandefjord og Bugården menigheter i Den norske kirke. Vi forbereder en hyggelig kveld og ønsker flere deltakere.
 

Her er invitasjon til fellesskapskveld 18/11-2021

Det koster 50,- som går til innkjøp av mat og gevinster.

VELKOMMEN

Simen 2022:

 

27.januar  AVLYST         17.februar

17.mars             21.april

19.mai               16.juni

 

 

 

 

 

 

 

Har du spørsmål om SIMEN, kontakt Lise i Sandefjord menighet,
tlf: 95 86 97 86
lise.Strandberg@sandefjord.kirken.no

 

Tilbake