Vil du være med som frivillig medarbeider?


Menighetens arbeid er helt avhengig av gode, frivillige medarbeidere. Har du tid og lyst til å bidra med små eller store oppgaver? Ta kontakt med Jeanette Eika - jeika@sandefjord.kirken.no - 45402866

Tilbake