Kontaktinfo


Vesterøy menighet

Adresse: Øvre Huvikvei 11, 3222 Sandefjord - se kart
Telefon: 33  45 44 50
 

Kirketjener

Ingar Buer

45636837

45636837

Send epost

Menighetspedagog/Trossopplærer

Jeanette Eika

45402866

45402866

Sokneprest og stabsleder

John Peder Grimsmo

90071992

90071992

Send epost

Administrasjonssekretær

Carina Elisabeth Jørgensen

33454450

Send epost

Organist

Emil Silk

40085630

40085630

Send epost

Organist

Stian Tveit

98077117

Send epost