Vesterøy SPILL & CHILL


Du som er konfirmert inviteres til månedlige SPILL&CHILL søndagskvelder i Vesterøy kirke.

 

[BILDETEKST]

Kveldene  vil blant annet inneholde:

Noe digg å spise, litt show fra scenen, Kahoot/quiz og selvfølgelig sosialt kortspill/spill.

Søndager denne høsten : 26.september, 24.oktober og 28.november kl.18.00-21.00

For å bli medlem og mottat invitasjon på sms før hver kveld vippser du kr 150 til : 706084 (deltagerbetaling Vesterøy sokn)

Merk betalingen: S&C NAVNET DITT

For at vi skal starte opp må vi minimum ha 15 meldlemmer.

Tilbake