Formiddagstreff


 

[BILDETEKST]

Samling for godt voksne i kirkens peisestue. Dagens gjest, andakt, utlodning, sang og musikk og god bevertning! Samling siste tirsdag i hver måned fra kl. 11- 13.

Mer info - ta kontakt med Sølve Næss Holm - snassholm@hotmail.com  - 99023096

Tilbake