Vesterøy Barnegospel


 

[BILDETEKST]

Vesterøy Barnegospel er et kor for alle barn fra 1. til 7. klasse. 
Øvelser hver mandag kl. 17:30-18:30.

Mer info - ta kontakt med menighetsmusiker Stian Tveit - stian77@gmail.com

Tilbake