Dåp i Vesterøy menighet


Vil du la barnet ditt bli døpt? Eller vil du bli døpt selv?
I dåpen blir vi møtt av Guds kjærlighet. Den er et virkekraftig tegn som gir oss del i Guds frelse, og en gave som det bare er å ta imot, uansett når i livet vi døpes.

 

[BILDETEKST]

Barn, unge og voksne er like velkomne til dåp. Den som døpes blir medlem i Den norske kirke.

Trykk her for

Her vil du også finne mer informasjon om å være fadder, praktiske forberedelser og dåpsliturgien.

Tilbake